úterý 21. března 2017

New Free Adventure Game: Space Treasure Hunters / Lovci vesmírných pokladů

EN: We've just released the long promised new series of games - Space Treasure Hunters - part One and part Two. What are the games about? After the Third Galactic war, many worlds were left in ruins. In these ruins remained treasures of inestimable value. Hundreds of treasure hunters are crisscrossing the Galaxy. One of them is David Fox - and it seems that he finally got lucky...

In the first part you discover clues that the famous treasure hunter left in the Space restaurant. You will go to the place where the greatest treasure of all time should be hidden. In the second part you will follow the footsteps of scientists who discovered the precious T-gems, which are full of energy. You will find out where their Hyperspace ship is and head to the place where the greatest cosmic treasure of all time is hidden.

The games are multilanguage, English is there, of course. These are classic hand-drawn adventure games (point and click), there is the SuperHelp for quick help in the game and the AutoSave feature which saves your positions.

Here the games are:

Free: Space Treasure Hunters #1
Very cheap: Space Treasure Hunters #2
CZ: Právě jsme vydali slíbenou novou sérii her - Lovci vesmírných pokladů - díl první a druhý. O čem hry jsou? Po Třetí Galaktické válce zůstala spousta světů v ruinách. A v těch ruinách zůstaly poklady nedozírné hodnoty. Galaxii křižují stovky lovců pokladů. Jedním z nich je i David Fox. A zdá se, že se na něj konečně usmálo štěstí...

V prvním díle objevíte stopy, které nechala slavná lovkyně vesmírných pokladů ve vesmírném restaurantu. A vydáte se do míst, kde chtěla získat největší vesmírný poklad všech dob. Ve druhém díle se pak vydáte po stopách vědců, kteří objevili cenné T-drahokamy plné energie. Zjistíte, kde se nachází jejich hyperprostorová loď a zamíříte do míst, kde se nachází největší vesmírný poklad všech dob.

Hra je vícejazyčná, také kompletně Česky. Je to klasická ručně kreslená dobrodružná hra (adventure, point and click), jako vždy nabízí SuperHelp pro rychlou pomoc ve hře a funkci Automatického ukládání pozice.

A tady jsou ty hry:

Zdarma: Lovci vesmírných pokladů #1
Velmi levně: Lovci vesmírných pokladů #2


úterý 14. března 2017

500 000 players: Alice - Reformatory for Witches + more news / 500 000 hráčů: Alice a polepšovna pro čarodějnice + další novinky

We started working on the third sequel od Alice The Witch and we hope it will be finished during this year. And we are working on other games as well... Two of them should be available in a few weeks...

In the meantime 500.000 people downloaded the firts Alice Adventure Game: Alice - Reformatory for Witches. Yes, it's true, 500.000 people. Thank you for being with us!

And thank you to all of you who registered at GameStylus.com and who are creating your great games there! We are looking forward to all of them!


CZ: Před několika týdny jsme začali pracovat na třetím pokračování série o Alici čarodějnici a těšíme se, že vyjde během tohoto roku. Další hry už jsou v pokročilém stupni vývoje a měly by být ke stažení během několika týdnů...

500 000 lidí si už stáhlo první díl Alice: Alice a polepšovna pro čarodějnice. Ano, 500 000. Děkujeme, že jste s námi!

A děkujeme i všem, kdo se registrovali na GameStylus.com a tvoří tam své skvělé hry. Těšíme se na ně!


čtvrtek 22. prosince 2016

pondělí 21. listopadu 2016

100 000! Thank you! Děkujeme! Спасибо! Danke! Gracias! Obrigado!

Alice and The Reformatory for Witches exceeds 100 000 installs in exactly two months - on the Android OS. And has the rating 4.44 from 5 stars. Thank you!

Alice a polepšovna pro čarodějky má více než 100 000 instalací, a to za přesně dva měsíce od vydání - na Androidu. A hodnocení 4,44 z pěti hvězdiček. Děkujeme!


pondělí 14. listopadu 2016

Alice and The Reformatory for Witches exceeds 50 000 installs / Alice a polepšovna pro čarodějky má více než 50 000 instalací

Alice and The Reformatory for Witches exceeds 50 000 installs in less than two months - on the Android OS. And rating 4.46 from 5 stars. Thank you!

 Alice a polepšovna pro čarodějky má více než 50 000 instalací, a to za méně než dva měsíce od vydání - na Androidu. A hodnocení 4,46 z pěti hvězdiček. Děkujeme!

čtvrtek 10. listopadu 2016

Alice and The Reformatory for Witches for iPad/iPhone Now / Alice a polepšovna pro čarodějky nyní i pro iPad/iPhone

EN: The headline really says it all: A couple of days after the Android version, we completed a version for iOS - iPad / iPhone. Both parts of the games about Alice you can play on these devices. And here are the links:
Alice and the Reformatory for Witches - iOS
Alice and the Magical Dragons - iOS

The games are in English, Spanish, German, Russian and Czech.

CZ: Titulek vlastně říká vše: Pár dnů od verze pro Android jsme dokončili i verzi pro iOS - iPad/iPhone. Oba díly Alice si tak můžete zahrát i na těchto zařízeních. A ještě odkazy:
Alice a polepšovna pro čarodějky - pro iOS
Alice a dračí magie - pro iOS